Diller

İş Yeri Eğitimi Proje Teslimi Tarihi ve Esasları (Güncelleme)

Bilindiği üzere, pandemi nedeniyle her öğrenci için özel bir konu başlığı verilerek kapsamlı bir proje hazırlamaları istenmiştir. Öğrencilerin hazırladıkları projeler öncelikle ilgili öğretim üyesinin incelemesine sunacaklar ve onayını aldıktan sonra WORD kopyasını e-mail ortamında hocasına göndereceklerdir. Onayı alınan konu başlığı hakkında ortalama 15 dakikalık bir video sunumu hazırlayacaklardır. Hazırlanan video ilgili öğretim üyesine gönderilecektir.

Özetle, uygulama ve proje çalışması hakkında hocasından uygunluk onayı alanlar, bu çalışmalarını kitapçık haline getirilmiş örneğini ve video sunumunu elden veya kargo yoluyla Bölüm Sekreterliğine göndermeleri yeterli olacaktır. Dosyanın elden teslimi veya kargo ile gönderiminde kargoya veriliş tarihinin son günü 15 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati içindedir. Bu tarihten sonra yapılacak gönderiler dikkate alınmayacaktır.

İş Yeri Eğitimi Proje Çalışması Sunum Formatı

Türkçe