Diller

Üst Menu

User menu

Genel Bilgi

Bölüm Hakkında

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2011 yılında kurulmuştur. Bülümümüzde 11 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 15 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüzde Yapı, Yapı Malzemeleri, Mekanik, Geoteknik, Ulaştırma ve Hidrolik olmak üzere altı adet anabilim dalı bulunmaktadır. Yaklaşık alanı 550 m2 olan 6 adet sınıf, 780 m2 olan 6 adet laboratuvar ve alanı 860 m2 olan 2 adet atölye olmak üzere 2190 m2 fiziki mekan mevcuttur.  

İnşaat Mühendisliği bölümü olarak biz, bilimsel bir yaklaşım ve huzur ortamı altında katma değer sağlayan projeler üretmek ve bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası üniversitelerle rekabet  edebilecek çağdaş bir eğitim kurumu oluşturmayı amaçlamaktayız. Bu gerçekten hareketle, eğitim  ve araştırmada nitelik ve nicelik olarak dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen kurumumuz,  nitelikli insan gücü yetiştiren ve bulunduğu yöreye ve topluma her anlamda katkı sağlayan modern bir  bölüm olma yolunda ilerlemektedir.  

Tarihçesi

Üniversitemiz bünyesinde, 13.11.2009 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde 2011 yılında da İnşaat Mühendisliği bölümü açılmış olup, 2012-2013 akademik yılında öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.

Misyon

Öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını gözeterek mesleğimize bilime ve insanlığa karşı sorumluluğunun bilincinde olan, mesleğin teknik boyutlarının olduğu kadar ahlaki, sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik yönlerini de dikkate alan, ömür boyu öğrenmeyi, bilgiyi paylaşmayı, araştırmayı ilke edinen, toplum yararına bilgi üreten, inşaat mühendisliği problemlerinin tanımlanması, çözümü, sentezlenmesi ve tasarımı için gereken bilgi, kabiliyet ve yaratıcı düşünce ile donatılan bireyler yetiştiren , ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine öncülük eden, sanayi ile bütünleşmiş, bir üniversite oluşumu gerçekleştirmektir.

 

Türkçe