Diller

Yayınlar

Yayınlar

Ekici Bektaş, B. and Aksoy, U.T., “Experimental Investigation of The Variation of Solar Heat Gain Factors Due to Orientations For Elazığ Province", J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ, 31(1), 39-49 (2016).

Keleştemur O., Yıldız S., "Effect of Marble Dust on the Corrosion Resistance of Glass Fiber Reinforced Concrete", Scientia Iranica, Transactions A: Civil Engineering, 2016, 23(3), 896-906.

Tanyıldızı, H., The investigation of microstructure and strength properties of lightweight mortar containing mineral admixtures exposed to sulfate attack, Measurement 2016, 77, 143-154.

Tanyıldızı, H., Şahin, M., Taguchi optimization approach for the polypropylene fiber reinforced concrete strengthening with polymer after high temperature, Structural and Multidisciplinary Optimization, accepted, 2016.

Yonar, Y., Tanyıldızı, H., Mechanical properties of geopolymer concrete containing polyvinyl alcohol fiber exposed to high temperature, Construction and Building Materials, accepted, 2016.

Esen, Y., Orhan, E., Investigation of the effect on the physical and mechanical properties of the dosage of additive in self-consolidating concrete, KSCE Journal of Civil Engineering, 2016, 1-10

Tanyıldızı, H., Şahin, M., "Kırmataş agregalı betonun basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliğine çimento dozajı ve kür süresinin etkisinin araştırılması 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016).

Tanyıldızı, H., Şahin, M., "Yüksek sıcaklığa maruz kalmış kırmataş agregalı betonun basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliğinin taguchi methodu ile optimizasyonu" 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016).

Tanyıldızı, H., Uysal, M., Topçu İ. B., Güler, M., Prediction of Pull-Out Performance of Chemical Anchors Embedded into Concrete, 2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS 2016, At Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Esen, Y., "Öğütülmüş atık cam tozu katkılı betonunun puzolanik aktivitesi ve yarmada çekme dayanımının belirlenmesi" ISS2016 International Science Symposium, İstanbul, Türkiye.

Şiranlı, Y.T. and Aksoy, U.T. “Kentsel Yeşil Alanlardaki Kullanıcı Memnuniyeti: Erzincan Örneği”, ISS2016 International Science Symposium, İstanbul, Türkiye.

Türkçe