Diller

Genel Bilgi

Yükseköğretimde en önemli konulardan biri öğretim ve araştırma arasındaki bağdır. Bilimin öğretildiği, öğrenildiği ve üretildiği akademik kurum ve üniversitelerde 19. yy başlarında Almanya’da başlatılan ve 200 yıldır dünyada benimsenen bu bağ, lisansüstü eğitim, öğretim ve araştırma kenetlenmesini daha kuvvetli hale getirmiş ve devamını sağlamıştır. Yüksek lisans programları, bir mesleki alanın uzmanlık düzeyindeki dersleri ve uygulamalarını, tezli programlarda ayrıca kurul değerlendirmesinden geçen bir araştırmayı başarıyla tamamlamayı gerektirir. Yüksek lisans, giderek uygulamaya yönelmek isteyen öğrencilere özgü bir seçeneğe dönüşmekte, doktora eğitimi alabilmenin önkoşulu olmaya da devam etmektedir. 

İçinde yaşadığımız çevreyi oluşturan binalar, yollar, köprüler, barajlar gibi her türlü yapıyı inşa etme sanatı olan inşaat mühendisliği, medeniyetin başlangıcından beri insanlığın hizmetinde olmuştur. İnşaat mühendisliği; malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. 

Müfredat programları, inşaat mühendisliği projelerini etkileyen ve öğrencilere iletişim ve takım çalışması becerilerini kazandıran sosyo-politik ve ekonomik konulara daha fazla önem verecek şekilde düzenlenecektir.

Dünya çapında inşaat sektöründe ön sıralarda yer alan ülkemizin, yapılacak projelerde görev alacak yüksek bilgi birikimine sahip, alanında uzlaşmış mühendislerle daha iyi bir konuma gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Programın bir diğer amacı da, İnşaat Mühendisliğinde oluşan öğretim elemanı açığını kapatmak olacaktır.

Türkçe