Diller

Ders Listesi

D.Kodu

Dersin Adı

Teori

Uyg.

Kredi

AKTS

İNS501

Yüksek Lisans Semineri

-

-

-

-

İNS503

Şehirciliğin Kuramsal Temelleri

3

0

3

6

İNS504

Mimarlık-Kent Planlaması-Çevre

3

0

3

6

İNS505

Bağlayıcı Katkı Maddeleri ve Teknolojisi

3

0

3

6

İNS506

Agrega Analizi ve Teknolojisi

3

0

3

6

İNS507

Beton Davranışları ve Analizi

3

0

3

6

İNS508

Yapı Malzemesi Alanında Yeni Ürünl. Tekn.

3

0

3

6

İNS509

Bilgisayarla İstatistik Analizi

3

0

3

6

İNS510

İleri Yol Teknikleri

3

0

3

6

İNS511

Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanları

3

0

3

6

İNS512

Özel Amaçlı Betonlar

3

0

3

6

İNS513

Beton Bileşimi Hesap Yönt. Ve Analizi

3

0

3

6

İNS514

İleri Şantiye Planlaması ve Teknikleri.

3

0

3

6

İNS515

Betonarme Yapı Elemanlarının Analizi

3

0

3

6

İNS516

Yapıda Gürültü ve Ses Kontrolü

2

2

3

6

İNS517

Su Yapıları

3

0

3

6

İNS518

Yapılarda Su Yalıtımı

3

0

3

6

İNS519

Yapılarda Deneysel Yöntemler

3

0

3

6

İNS520

İleri Topoğrafya

2

2

3

6

İNS521

Yapı Kimyasalları

2

0

2

4

İNS522

Çelik Yapıların Plastik Hesabı

3

0

3

6

İNS523

İleri Yapı Malzemesi Bilimi

2

2

3

6

İNS524

Yapıda Zemin Mekaniği ve Analizi

2

2

3

6

İNS525

Yapı Biyolojisi

2

2

3

6

İNS526

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

İNS527

Yapısal Hasarlar

3

0

3

6

İNS528

İleri Ahşap Yapı Tekniği I

3

0

3

6

İNS529

İleri Ahşap Yapı Tekniği II

2

2

3

6

İNS530

Yapı Endüstrisinde Prefabrik Elemanların Kull.

2

2

3

6

İNS531

Bilgisayar Destekli Yapı Elemanları Boyutlaması

2

2

3

6

İNS532

Kargir İnşaatta Boyutlama Prensipleri

3

0

3

6

İNS533

Ön ve Art Gerilmeli Beton Uygulamaları

2

2

3

6

İNS534

Yapılarda Güvenlik Kontrolü

2

2

3

6

İNS535

Puzolanik Madde Teknolojisi

2

0

2

4

İNS536

Konut Yapım Sistemleri-I

3

0

3

6

İNS537

Konut Yapım Sistemleri-II

3

0

3

6

İNS538

Cam ve Seramik Yapı Malzemeleri

2

0

2

4

İNS539

Yapıda Kalitesizliğin Maliyeti

3

0

3

6

İNS540

Yapıda Donatı Korozyonu

3

0

3

6

İNS541

Betonarme Donatı Kuralları

2

0

2

4

İNS542

Güneş Işınımı ve Yapı Tasarımı

2

0

2

4

İNS543

Kentlerin ve Yapıların Yönlendirilmesi

3

0

3

6

İNS544

İleri Yapı Fiziğinin Esasları

3

0

3

6

İNS545

Yapı Hasarlarında Malzeme Kusurları ve Onarım İlkeleri

3

0

3

6

İNS546

Durabilite Deneyleri

3

0

3

6

İNS547

Lifli Betonlar ve Genel Özellikleri

3

0

3

6

İNS548

Tahribatlı ve Tahribatsız Beton Deneyleri ve Değerlendirme

2

2

3

6

İNS549

Betonarme Yapılarda Kalıcılık

3

0

3

6

İNS550

Çimento Kimyası

3

0

3

6

İNS551

Beton Morfolojisi

3

0

3

6

İNS552

Endüstriyel Atıkların Betonda Kullanımı

3

0

3

6

İNS553

İnşaat Mühendisliğinde Excel Uygulamaları

2

2

3

6

İNS554

Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği

3

0

3

6

İNS555

Hidrolik Modeller ve Ölçümler

3

0

3

6

İNS556

Taşkın Kontrolü

3

0

3

6

İNS557

Kuraklık ve Taşkın Hidrolojisi

3

0

3

6

İNS558

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi ile Hidrolojik Modelleme

3

0

3

6

İNS559

Su Kaynakları Sistemleri

3

0

3

6

İNS560

Su Hukuku ve Politikası

3

0

3

6

İNS561

Hidrolojik Modeller

3

0

3

6

İNS562

İnşaat Mühendisliğinde Uygulamalı İstatistik ve Olasılık Yönt.

3

0

3

6

İNS563

Kentsel Alt Yapı Hidroliği

3

0

3

6

İNS564

Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi

3

0

3

6

İNS565

Havza Hidrolojisi

3

0

3

6

İNS566

Hidroklimatoloji

3

0

3

6

İNS567

Yamaç Hidrolojisi

3

0

3

6

İNS568

Geoteknikte Deneysel Metotlar

2

2

3

6

İNS569

Geoteknikte Modelleme

3

0

3

6

İNS570

Zemin Davranışı

3

0

3

6

İNS571

Geoteknikte Taşıma Gücü Teorisi

3

0

3

6

İNS599

Yüksek Lisans Tezi

-

-

-

-

İNS601

Uzmanlık Alanı Dersi

-

-

-

-

 
Türkçe