Diller

Akademik Personel

YAPI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. U. Teoman AKSOY (ABD Başkanı)

Uzmanlık Alanları 

E-posta: taksoy@firat.edu.tr

·         Yapı Fiziği

·         Yapı Tasarımı

·         Yapı Bilgisi

·         Prefabrikasyon

Tel: 04242370000/ 4271

Kişisel Web Sayfası

Prof. Dr. Ömer KELEŞOĞLU

Uzmanlık Alanları 

E-posta: okelesoglu@firat.edu.tr

·         Yapısal Analiz

·         Optimizasyon

·         Yapay Sinir Ağları

·         Onarım Güçlendirme

Tel: 04242370000/ 4265

Kişisel Web Sayfası

Prof. Dr. Bahar DEMİREL

Uzmanlık Alanları 

E-posta: bdemirel@firat.edu.tr

·         Statik

·         Malzeme

Tel: 04242370000/ 4284

Kişisel Web Sayfası

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Emin EKİNCİ

Uzmanlık Alanları 

E-posta: cee@firat.edu.tr

·         Yapı Teknolojileri

·         Yalıtım Teknikleri

·         Biyoharmoloji

Tel: 04242370000/ 4263

Kişisel Web Sayfası

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ARICI

Uzmanlık Alanları 

E-posta: earici1@firat.edu.tr

·         Kırılma Mekaniği

·         Yapı Malzemesi

Tel: 04242370000/ 4281

Kişisel Web Sayfası

YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Servet YILDIZ (ABD Başkanı)

Uzmanlık Alanları 

E-posta: syildiz@firat.edu.tr

·         Yapı Malzemesi

·         Beton Teknolojisi

·         Yapı Statiği

·         Yapı Laboratuvarı

Tel: 04242370000/ 4264

Kişisel Web Sayfası

Prof. Dr. Harun TANYILDIZI

Uzmanlık Alanları 

 

E-posta: htanyildizi@firat.edu.tr

·         Hafif Beton

·         Betonda Aderans

·         Betonda Sıcaklık Etkisi

·         Deney Metotları

Tel: 04242370000/ 4315

Kişisel Web Sayfası

Prof. Dr. Oğuzhan KELEŞTEMUR

Uzmanlık Alanları 

E-posta: okelestemur@firat.edu.tr

·         Yapı Malzemeleri

·         Donatı Korozyonu

·         Dual-Faz Çeliği

Tel: 04242370000/ 4278

Kişisel Web Sayfası

Arş. Gör Tuba DEMİR

 

E-posta: t.demir@firat.edu.tr

 

Tel: 04242370000/ 4262

Kişisel Web Sayfası

HİDROLİK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Fahri ÖZKAN (ABD Başkanı)

Uzmanlık Alanları 

E-posta: fozkan@firat.edu.tr

·         Hidrolik

·         Çevresel Hidrolik

Tel: 04242370000/ 4264

Kişisel Web Sayfası

Arş. Gör. Dr. Alp Buğra AYDIN

Uzmanlık Alanları 

E-posta: baydin@firat.edu.tr

·         Hidrolik Yapılar

Tel: 04242370000/ 4279

Kişisel Web Sayfası

GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Bahar DEMİREL (ABD Başkanı V.)

Uzmanlık Alanları 

E-posta: bdemirel@firat.edu.tr

·         Statik

·         Malzeme

Tel: 04242370000/ 4284

Kişisel Web Sayfası

Arş. Gör. Aykut ÖZPOLAT

 

E-posta: aozpolat@firat.edu.tr

 

Tel: 04242370000/ 4277

Kişisel Web Sayfası

MEKANİK ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Yüksel ESEN

Uzmanlık Alanları 

E-posta: yesen@firat.edu.tr

·         Yapı Malzemesi

·         Optimizasyon

Tel: 04242370000/ 4324

Kişisel Web Sayfası

ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ömer KELEŞOĞLU (ABD Başkan V.)

Uzmanlık Alanları 

E-posta: okelesoglu@firat.edu.tr

·         Yapısal Analiz

·         Optimizasyon

·         Yapay Sinir Ağları

·         Onarım Güçlendirme

Tel: 04242370000/ 4265

Kişisel Web Sayfası

Arş. Gör. Yunus ERKUŞ

 

E-posta: yerkus@firat.edu.tr

 

Tel: 04242370000/ 4224

Kişisel Web Sayfası

 

 

 

 

Türkçe